ถังไซโล Silo

ถังไซโลขนาดใหญ่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวลเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นปริมาณมากซึ่งสามารถรับความทนทานของวัสดุที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนเป็นอย่างดีและจากการออกแบบให้สามารถสร้างแรงดันได้อย่างเหมาะสมระบบการระบายอากาศเพื่อควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ลดความชื้นและระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย