ก่อสร้างถังน้ำดับเพลิง

บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ดำเนินงานก่อสร้างถังน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่รวมทั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้องโดยโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันHighSpeedDiesel(HSD)ขนาดความจุ10.555ล้านลิตรจำนวน3ถังและถังน้ำมันดับเพลิงขนาดความจุ1ล้านลิตรบนฐานรากเดิมพร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้องณบริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานดอนเมืองภายใต้มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด