การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง

เกิดปรากฏการณ์ใหม่สู่บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์เกิดการปรับปรุงภาพลักษณ์และก่อสร้างขยายอาณาเขตของบริษัทให้มากขึ้นพิเศษด้วยความกว้างขวางพื้นที่บริเวณใช้สอยมากขึ้นสะอาดพร้อมด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรมากขึ้นพร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม