รถบรรทุกแก๊ส LorryTank

ส่งเสริมศักยภาพการขนส่งให้ลูกค้าด้วยรถขนส่งก๊าซแอลพีจีของไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์พร้อมถังก๊าซแอลพีจีที่มีคุณภาพสูงรวมถึงการติดตั้งต่อระบบแก๊สให้ทั้งหมดและการพ่นสีโลโก้ให้ลูกค้าอีกด้วย