ถังน้ำมันใต้ดิน2ชั้น Double-wallStorageTankforGasoline

ถังเก็บน้ำมันเชิ้อเพลิงแบบผนังสองชั้นออกแบบก่อสร้างด้วยความแข็งแรงทนทานและผ่านการทดสอบการทดสอบจากโรงงานให้ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศและทดสอบท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบท่อชนิดแรงดัน(pressurizedpipingตามมาตรฐานUL58,UL1746