ก่อสร้างถังน้ำดับเพลิง

วันที่ 2018-10-17

imageบริษัท บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ดำเนินงานก่อสร้างถังน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่รวมทั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้องโดยโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันHighSpeedDiesel(HSD)ขนาดความจุ10.555ล้านลิตรจำนวน3ถังและถังน้ำมันดับเพลิงขนาดความจุ1ล้านลิตรบนฐานรากเดิมพร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้องณบริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานดอนเมืองภายใต้มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด


การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นที่หนึ่ง

วันที่ 2018-10-17

imageบริษัท เกิดปรากฏการณ์ใหม่สู่บริษัทไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์เกิดการปรับปรุงภาพลักษณ์และก่อสร้างขยายอาณาเขตของบริษัทให้มากขึ้นพิเศษด้วยความกว้างขวางพื้นที่บริเวณใช้สอยมากขึ้นสะอาดพร้อมด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรมากขึ้นพร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม